NPRC w naszej szkole

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2021-2025

NPRC Logo czarne male

 

   Nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. Kwota dofinansowania wyniosła 15 000 zł. Pieniądze przeznaczone zostały na zakup nowości czytelniczych oraz wyposażenia biblioteki szkolnej.

    Głównym celem Programu jest promowanie i wspieranie  rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, dlatego zakupy nowości poprzedziły rozmowy z naszymi czytelnikami, ankieta skierowana do uczniów, rodziców oraz nauczycieli, a także konsultacje z pracownikami Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siemiatyczach. Podczas planowania zakupów uwzględniono również potrzeby uczniów niepełnosprawnych. Propozycję książek, które miały być zakupione do biblioteki pozytywnie zaopiniowała Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski.

    Dzięki udziałowi w NPRC wyposażenie naszej biblioteki wzbogaciło się o pięć czytników e-booków oraz sprzęt komputerowy do wykorzystania przez nauczycieli bibliotekarzy.  Z funduszy własnych szkoły od września 2022 roku opłacany jest abonament na platformie Legimi, dzięki czemu co miesiąc młodzież może skorzystać z pięciu kodów dostępu do tysięcy e-booków.

    Część środków pozyskanych w ramach NPRC przeznaczona została na zakup nagród książkowych dla uczniów biorących udział w działaniach promujacych czytelnictwo. 

   Na wrześniowych spotkaniach z rodzicami wychowawcy zapoznali rodziców z prezentacją przygotowana przez nauczycieli bibliotekarzy naszej szkoły dotyczacą wpływu czytania na rozwój młodzieży oraz roli biblioteki szkolnej w procesie kształcenia. PREZENTACJA

 

Działania promujące czytelnictwo

Współdziałanie w środowisku lokalnym

Projekty edukacyjne

 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2016-2020

 

nprcz logoZespół Szkół w Siemiatyczach znalazł się wśród placówek, którym zostało udzielone wsparcie finansowe w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Priorytet 3” na rok 2017. Otrzymane pieniądze zostały przeznaczone, zgodnie z wytycznymi, na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej.

Zakupy poprzedziła ankieta badająca preferencje czytelnicze skierowana do uczniów, rodziców oraz nauczycieli, rozmowy z czytelnikami biblioteki szkolnej, a także konsultacje z pracownikami Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siemiatyczach. Podczas planowania zakupów książek uwzględniono potrzeby uczniów niepełnosprawnych. Listę nowości czytelniczych pozytywnie zaopiniowała Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski.

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia szkoła dostosowała organizację pracy biblioteki do potrzeb uczniów m.in. umożliwiając wypożyczanie książek na okres ferii zimowych i wakacji (Regulamin biblioteki).

Podczas spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2016/2017 oraz 2017/2018 uwzględniona została tematyka wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży.

Szkoła prowadzi działania promujące czytelnictwo współpracując w tym zakresie z Miejską Biblioteką Publiczną w Siemiatyczach oraz Biblioteką Pedagogiczną w Białymstoku. Młodzież realizuje projekty edukacyjne z wykorzystaniem zbiorów biblioteki szkolnej.

Działania promujące czytelnictwo

Współpraca z bibliotekami

Projekty edukacyjne