Działania promujące czytelnictwo

  • Umieszczanie na stronie internetowej biblioteki szkolnej recenzji książek – zakładka „Młodzież poleca”:

Recenzje

  • Reklamowanie ciekawych książek i twórczości ulubionych pisarzy poprzez głośne czytanie tekstów w czasie przerw i wybranych lekcji:

Głośne czytanie

  • Przygotowanie wystawy „Matka w literaturze i sztuce” towarzyszącej warsztatom „Kwiatki na Dzień Matki”:

Warsztaty

  • Zorganizowanie spotkania „Misja Uganda”, któremu towarzyszyła wystawa książek o Afryce:

Spotkanie

  • Obchody Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych- październik 2017:

MMBS 2017

  • Zorganizowanie konkursu fotograficznego "Z książką w tle":

Konkurs fotograficzny

  • Czytanie książek pensjonariuszom ZP-O w Siemiatyczach:

Czytanie seniorom