Komisja Edukacji Narodowej- założenia, przedstawiciele, działalność, osiągnięcia

Projekt Komisja Edukacji Narodowej – założenia, przedstawiciele, działalność, osiągnięcia” koordynowali nauczyciele Zespołu Szkół w Siemiatyczach – Monika Basista i Bożena Czerkas w okresie od 15 IX 2017r. do 10 X 2017 roku.

Adresatami projektu byli uczniowie klas drugich Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Siemiatyczach oraz ich wychowawcy.

Cele projektu:

 • zdobycie wiedzy na temat postaci związanych z działalnością KEN, poznanie założeń tej instytucji i jej osiągnięć;
 • wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce – rozwiązywanie testu, efektowna prezentacja działaczy KEN podczas obchodów święta patrona szkoły, napisanie fraszki, wiersza lub piosenki zwianych z tą instytucją;
 • umiejętne korzystanie z różnych źródeł informacji w celu stworzenia odpowiedniej bibliografii;
 • doskonalenie pracy w grupie;
 • popularyzacja zbiorów biblioteki szkolnej i czytelnictwa.

Harmonogram działań projektowych zawierał:

 

 • przygotowanie regulaminu ogólnoszkolnego konkursu Komisja Edukacji Narodowej – założenia, przedstawiciele, działalność, osiągnięcia”;
 • przekazanie regulaminu konkursu wychowawcom klas drugich oraz wylosowanie przez nich jednej postaci działacza KEN do prezentacji;
 • konstruowanie bibliografii na temat KEN i wylosowanej postaci oraz dostarczenie jej organizatorom;
 • konsultacje z organizatorami;
 • napisanie testu na temat założeń, przedstawicieli, działalności i osiągnięć KEN przez dwuosobowe zespoły klasowe;
 • Ogólnoszkolny Konkurs Komisja Edukacji Narodowej – założenia, przedstawiciele, działalność, osiągnięcia.

Przebieg projektu

Projekt został zrealizowany przez nauczycielki języka polskiego i historii w formie konkursu poświęconego patronowi szkoły, czyli Komisji Edukacji Narodowej. W połowie września organizatorki opracowały regulamin konkursu i instrukcję do projektu. Wychowawcy otrzymali je 19 września 2017 r. oraz wylosowali jedną postać działacza KEN do prezentacji. Do 2 października 2017r. uczniowie mieli również za zadanie skonstruować bibliografię na temat KEN i wylosowanej postaci oraz dostarczyć ją organizatorom. 9 października 2017r. dwuosobowe zespoły klasowe napisały test na temat założeń, przedstawicieli, działalności i osiągnięć KEN. Przydział zadań dla każdej z klas przedstawiał się następująco:

 • kl. IIA - bibliografia na temat KEN oraz bibliografia i prezentacja w poważnej lub zabawnej formie postaci Hugona Kołłątaja

 • kl. IIB - bibliografia na temat KEN oraz bibliografia i prezentacja w poważnej lub zabawnej formie postaci Tadeusza Kościuszki

 • kl. IIC - bibliografia na temat KEN oraz bibliografia i prezentacja w poważnej lub zabawnej formie postaci Ignacego Krasickiego

 • kl. IID - bibliografia na temat KEN i oraz bibliografia i prezentacja w poważnej lub zabawnej formie postaci Stanisława Konarskiego

Poza tym każda klasa przygotowała fraszkę, wiersz lub piosenkę związaną z Komisją Edukacji Narodowej bądź z życiem współczesnym szkoły.

Wewnętrznego (wśród uczniów danej klasy) przydziału czynności i zadań do wykonania dokonywali wspólnie uczniowie i wychowawcy. Odbywały się również konsultacje w sprawie konstruowania bibliografii i prezentacji postaci. Zwieńczeniem całego projektu był ogólnoszkolny konkurs, który odbył się 10 października 2017 roku, podczas którego drugoklasiści przedstawili wylosowane postaci oraz wiersz, fraszkę lub piosenkę związane z Komisją Edukacji Narodowej bądź z życiem współczesnym szkoły. Dodatkowe punkty klasy otrzymały za sporządzenie bibliografii i za test. Jury po zsumowaniu punktów przyznało I miejsce klasie IIB. Nagrodą był tort, który został wręczony zwycięzcom podczas uroczystej akademii zorganizowanej z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Podsumowanie projektu

Uczczenie patrona szkoły w formie ogólnoszkolnego konkursu bardzo się podobało, zarówno uczestnikom, jak i zgromadzonej publiczności – nauczycielom oraz uczniom klas pierwszych i trzecich. Wszystkie cele projektu zostały osiągnięte. Forma konkursu wymagała zdobycia wiedzy na temat postaci związanych z działalnością KEN, poznania założeń tej instytucji i jej osiągnięć, wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce, skorzystania z różnych źródeł informacji (przede wszystkim ze zbiorów biblioteki szkolnej) oraz pracy w grupach.

Fotorelacja z przebiegu konkursu dostępna jest w galerii zdjęć na stronie szkoły:

http://www.galeria.lo-siemiatycze.edu.pl/thumbnails.php?album=258

Oprac. Monika Basista i Bożena Czerkas, nauczyciele Zespołu Szkół w Siemiatyczach.

Projekt Komisja Edukacji Narodowej – założenia, przedstawiciele, działalność, osiągnięcia” koordynowali nauczyciele Zespołu Szkół w Siemiatyczach – Monika Basista i Bożena Czerkas w okresie od 15 IX 2017r. do 10 X 2017 roku.

Adresatami projektu byli uczniowie klas drugich Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Siemiatyczach oraz ich wychowawcy.

Cele projektu:

a) zdobycie wiedzy na temat postaci związanych z działalnością KEN, poznanie założeń tej instytucji i jej osiągnięć;

b) wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce – rozwiązywanie testu, efektowna prezentacja działaczy KEN podczas obchodów święta patrona szkoły, napisanie fraszki, wiersza lub piosenki zwianych z tą instytucją;

c) umiejętne korzystanie z różnych źródeł informacji w celu stworzenia odpowiedniej bibliografii;

d) doskonalenie pracy w grupie;

e) popularyzacja zbiorów biblioteki szkolnej i czytelnictwa.

Harmonogram działań projektowych zawierał:

a) przygotowanie regulaminu ogólnoszkolnego konkursu Komisja Edukacji Narodowej – założenia, przedstawiciele, działalność, osiągnięcia”;

b) przekazanie regulaminu konkursu wychowawcom klas drugich oraz wylosowanie przez nich jednej postaci działacza KEN do prezentacji;

c) konstruowanie bibliografii na temat KEN i wylosowanej postaci oraz dostarczenie jej organizatorom;

d) konsultacje z organizatorami;

e) napisanie testu na temat założeń, przedstawicieli, działalności i osiągnięć KEN przez dwuosobowe zespoły klasowe;

f) Ogólnoszkolny Konkurs Komisja Edukacji Narodowej – założenia, przedstawiciele, działalność, osiągnięcia.

Przebieg projektu Komisja Edukacji Narodowej – założenia, przedstawiciele, działalność, osiągnięcia”

Projekt został zrealizowany przez nauczycielki języka polskiego i historii w formie konkursu poświęconego patronowi szkoły, czyli Komisji Edukacji Narodowej. W połowie września organizatorki opracowały regulamin konkursu i instrukcję do projektu. Wychowawcy otrzymali je 19 września 2017 r. oraz wylosowali jedną postać działacza KEN do prezentacji. Do 2 października 2017r. uczniowie mieli również za zadanie skonstruować bibliografię na temat KEN i wylosowanej postaci oraz dostarczyć ją organizatorom. 9 października 2017r. dwuosobowe zespoły klasowe napisały test na temat założeń, przedstawicieli, działalności i osiągnięć KEN. Przydział zadań dla każdej z klas przedstawiał się następująco:

…………………………

Wewnętrznego (wśród uczniów danej klasy) przydziału czynności i zadań do wykonania dokonywali wspólnie uczniowie i wychowawcy. Odbywały się również konsultacje w sprawie konstruowania bibliografii i prezentacji postaci. Zwieńczeniem całego projektu był ogólnoszkolny konkurs, który odbył się 10 października 2017 roku, podczas którego drugoklasiści przedstawili wylosowane postaci oraz wiersz, fraszkę lub piosenkę związane z Komisją Edukacji Narodowej bądź z życiem współczesnym szkoły. Dodatkowe punkty klasy otrzymały za sporządzenie bibliografii i za test. Jury po zsumowaniu punktów przyznało I miejsce klasie IIB. Nagrodą był tort, który został wręczony zwycięzcom podczas uroczystej akademii zorganizowanej z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Podsumowanie projektu

Uczczenie patrona szkoły w formie ogólnoszkolnego konkursu bardzo się podobało, zarówno uczestnikom, jak i zgromadzonej publiczności – nauczycielom oraz uczniom klas pierwszych i trzecich. Wszystkie cele projektu zostały osiągnięte. Forma konkursu wymagała zdobycia wiedzy na temat postaci związanych z działalnością KEN, poznania założeń tej instytucji i jej osiągnięć, wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce, skorzystania z różnych źródeł informacji (przede wszystkim ze zbiorów biblioteki szkolnej) oraz pracy w grupach.

Fotorelacja z przebiegu konkursu dostępna jest w galerii zdjęć na stronie szkoły:

http://www.galeria.lo-siemiatycze.edu.pl/thumbnails.php?album=258

Oprac. Monika Basista i Bożena Czerkas, nauczyciele Zespołu Szkół w Siemiatyczach.