Książka w praktyce

Projekt „Książka w praktyce” realizowany był przez uczniów klasy III ZSZ w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Koordynatorem projektu była wychowawczyni klasy Alina Wolszczuk.

Celem projektu edukacyjnego było:

 1. Popularyzacja poradników.
 2. Zapoznanie z zasobami biblioteki szkolnej.
 3. Rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych.
 4. Rozwijanie umiejętności wykorzystywania zdobytych wiadomości w praktyce.

Harmonogram działań projektowych zawierał:

 • Przeprowadzenie rozmów z nauczycielami bibliotekarzami.
 • Sporządzenie listy poradników potrzebnych do realizacji projektu.
 • Spotkanie w czytelni szkolnej i zapoznanie młodzieży z poradnikami (praca w grupach).
 • Opracowanie scenariusza zajęć z wychowawcą, na których uczniowie będą przygotowywać potrawy wykorzystując książki kulinarne.
 • Sporządzenie listy zakupów.
 • Zrobienie zakupów.
 • Przygotowanie sałatek i deserów.
 • Degustacja.

Przebieg projektu:

W październiku 2017 roku po konsultacji z młodzieżą i nauczycielami bibliotekarzami ustaliłam, że uczniowie poznają poradniki dotyczące gospodarstwa domowego oraz możliwości ich zastosowania w praktyce. Na kolejnym spotkaniu w bibliotece podczas godziny do dyspozycji wychowawcy uczniowie pracowali w grupach, analizując zawartość wybranych wcześniej poradników (każda grupa pracowała z innym). Efekty pracy w grupach zostały przedstawione całej klasie.

Wspólnie z uczniami ustaliliśmy, że zdobyte wiadomości zastosujemy w praktyce, przygotowując sałatki i desery. Młodzież wypożyczyła książki kulinarne i wybrała przepisy, według których miała przygotowywać potrawy. W dalszej kolejności ustalona została lista potrzebnych produktów. Po ich zakupie na kolejnym spotkaniu uczniowie przygotowali przepyszne sałatki owocowe i warzywne oraz desery.

Podsumowanie:

Wszystkie cele zostały zrealizowane, a podjęte działania przyniosły oczekiwane efekty. Według opinii uczniów uczestniczących w zajęciach tematyka projektu była interesująca. Wzrosło również zainteresowanie zbiorami biblioteki szkolnej.

Opracowała: Alina Wolszczuk