Polecam ci książkę …, czyli poznajemy twórczość pisarzy współczesnych

Projekt „Polecam ci książkę …, czyli poznajemy twórczość pisarzy współczesnych” opracowała i jego przebieg koordynowała nauczycielka języka polskiego w Zespole Szkół w Siemiatyczach, Ewa Magdalena Iwaniak przy współpracy z innymi nauczycielami. Projekt został zrealizowany w klasach:

 • IIIC w dniach 16-31 października 2017, Ewa Magdalena Iwaniak
 • IIZSZ w dniach 16 października – 11 grudnia 2017 r. , Iwona Kuczewska
 • IIIB LO w dniach: 16 października - 8 grudnia 2017, Monika Basista, Edyta Niewińska
 • IIIA LO w dniach - 16 października - 8 grudnia 2017, Edyta Niewińska

Cele projektu:

 • poznanie twórczości pisarzy współczesnych
 • kształtowanie zainteresowań czytelniczych wśród młodzieży
 • doskonalenie umiejętności pracy w grupie
 • popularyzacja zbiorów biblioteki szkolnej
 • doskonalenie umiejętności selekcji informacji dostępnych w różnych źródłach
 • kształtowanie gustów czytelniczych
 • wyrabianie nawyków pożytecznego spędzania wolnego czasu

Działania w ramach projektu:

 • Rozmowa z klasą w celu zachęcenia uczniów do wzięcia udziału w projekcie oraz dyskusja na temat działań, jakie można przeprowadzić w ramach tej akcji
 • Ankieta lub wywiad na temat preferencji czytelniczych uczniów
 • Wybór uczniów chętnych do zaprezentowania na forum klasy twórczości wybranych pisarzy
 • Gromadzenie informacji dotyczących twórczości wybranych pisarzy polskich oraz selekcja zgromadzonego materiału
 • Konsultacje z nauczycielem koordynującym projekt oraz nauczycielami bibliotekarzami
 • Stworzenie prezentacji multimedialnej lub gazetki ściennej przez uczniów prezentujących twórczość literacką wybranych pisarzy
 • Prezentacja efektów projektu na forum klasy
 • Stworzenie mapy myśli lub dyskusja na temat twórczości pisarzy, których sylwetki zostały przedstawione podczas lekcji
 • Ocena map myśli przez uczniowskie jury (składające się z uczniów prelegentów)

Przebieg projektu

Klasa III C LO

By uczniowie poczuli się również twórcami tego projektu, została przeprowadzona burza mózgów na temat działań, które można podjąć w ramach tej akcji. Realizację projektu poprzedziła rozmowa z klasą, a celem jej było zachęcenie uczniów do wzięcia udziału w przedsięwzięciu. Uczniowie chętnie wypowiadali się na temat przeczytanych utworów z polskiej literatury współczesnej. Na podstawie tej rozmowy przygotowana została ankieta. Miała ona za zadanie uporządkować wiedzę uczniów oraz wyłonić nazwiska pisarzy, o których twórczości młodzież chciałaby się dowiedzieć więcej, zanim sięgnie po konkretne tytuły. W wyniku ankiety do bliższego zaprezentowania wybrane zostały sylwetki twórcze: Andrzeja Pilipiuka, Zygmunta Miłoszewskiego oraz Jarosława Grzędowicza.

Do przedstawienia twórczości poszczególnych pisarzy zgłosiła się trójka uczniów. Każdy z nich miał za zadanie przygotować krótką notkę biograficzną pisarza oraz dokonać selekcji jego twórczości w celu wybrania 2-3 tytułów wartych zaprezentowania klasie, a dostępnych w zbiorach biblioteki szkolnej. W tym celu niezbędne było prześledzenie księgozbioru biblioteki oraz konsultacje z nauczycielami bibliotekarzami. Każdy z prelegentów spotykał się również na konsultacjach indywidualnych z prowadzącą projekt, na których przedstawiane były efekty dotychczasowej pracy. Po pozytywnym ich zaopiniowaniu przez nauczyciela, uczniowie przystąpili do tworzenia pomocy dydaktycznych (dwoje uczniów stworzyło prezentacje multimedialne, jedna uczennica gazetkę ścienną), które zostały wykorzystane w następnym etapie realizacji projektu – podczas prezentacji twórczości wybranych pisarzy przed całą klasą (co miało miejsce 31 października na lekcji języka polskiego). Po prezentacji sylwetek wybranych twórców klasa została podzielona na 3 grupy. Zadaniem każdej z nich było stworzenie mapy myśli na temat twórczości przydzielonego pisarza. Uczniowie prelegenci wybrali ich zdaniem najbogatszą mapę myśli, wybierając w ten sposób zwycięzców, którzy nagrodzeni zostali ocenami.

Klasy: IIZSZ, IIIA LO, IIIB LO

Realizację projektu poprzedziła rozmowa z klasą, której celem było zachęcenie uczniów do wzięcia udziału w przedsięwzięciu. Uczniowie chętnie wypowiadali się na temat przeczytanych utworów z literatury współczesnej. Na kolejnej lekcji do przedstawienia twórczości poszczególnych pisarzy w każdej klasie zgłosiło się po kilkoro uczniów. Mieli oni za zadanie przygotować krótką notkę biograficzną pisarza oraz dokonać selekcji jego twórczości w celu wybrania 2-3 tytułów wartych zaprezentowania klasie, a dostępnych w zbiorach biblioteki szkolnej. W tym celu niezbędne było prześledzenie księgozbioru biblioteki oraz konsultacje z nauczycielami bibliotekarzami. Każdy z prelegentów spotykał się również z nauczycielami koordynującymi projekty na konsultacjach indywidualnych, podczas których przedstawiane były efekty dotychczasowej pracy. Po pozytywnym ich zaopiniowaniu przez nauczyciela, uczniowie przystąpili do tworzenia pomocy dydaktycznych, które zostały wykorzystane w następnym etapie realizacji projektu – podczas prezentacji twórczości wybranych pisarzy przed całą klasą. Zakończyły je dyskusje na temat problematyki i jakości literatury współczesnej.

Podczas realizacji projektu w poszczególnych klasach wybrane zostały następujące sylwetki twórcze:

IIIA LO: Gayle Forman, Marcin Mastalerz, Veronica Roth, Nancy H. Kleinbaum, Suzanne Collins, Cassandra Clare, Nicholas Sparks;

IIIB LO: J.K Rowling, Stephen King, John Green, Cecelia Ahern.

Uczniowie klasy II ZSZ zdecydowali się na prezentację biografii Justina Biebera („Justin Bieber. Nieoficjalna biografia” Nadii Cohen, „Justin Bieber. Powrót na szczyt” Angeliki Muchy) oraz autobiografii Jordana Belforta („Wilk z Wall Street”, „Polowanie na wilka z Wall Street”).

Podsumowanie projektów

Zaangażowanie w realizację zaplanowanych działań, zarówno uczniów prelegentów, jak i całych klas, pokazało, że jest to dobry sposób na promowanie zasobów szkolnej biblioteki, a tym samym czytelnictwa. Młodzież chętnie współpracowała, wykazując duże zainteresowanie taką formą promocji czytelnictwa. Zaplanowane działania oraz cele projektu zostały zrealizowane.

Opracowała:

Ewa Magdalena Iwaniak