Starożytni filozofowie o świecie, życiu i szczęściu

Projekt „Starożytni filozofowie o świecie, życiu i szczęściu” opracowała i jego przebieg koordynowała Monika Basista, nauczycielka języka polskiego w Zespole Szkół w Siemiatyczach.

Projekt realizowany był w klasach I A i I B liceum ogólnokształcącego w dniach 2-22 października 2017 r.

Cele projektu:

  • poznanie poglądów filozofów starożytnych
  • doskonalenie umiejętności kulturalnego prowadzenia dyskusji
  • popularyzacja zbiorów biblioteki szkolnej
  • doskonalenie umiejętności wykorzystywania i selekcji informacji dostępnych w różnych źródłach

Działania w ramach projektu:

  • Rozmowa z klasą w celu zachęcenia uczniów do wzięcia udziału w projekcie oraz dyskusja na temat działań, jakie można przeprowadzić w ramach tej akcji
  • Wybór uczniów chętnych do wzięcia udziału w debacie
  • Gromadzenie informacji dotyczących poglądów filozofów starożytnych oraz selekcja zgromadzonego materiału
  • Konsultacje z nauczycielem koordynującym projekt oraz nauczycielami bibliotekarzami
  • Prezentacja efektów projektu na forum klasy w formie debaty
  • Dyskusja na temat poglądów filozofów, których sylwetki zostały przedstawione podczas lekcji z udziałem całej klasy

Przebieg projektu

Młodzież miała za zadanie zapoznać się, korzystając z kilku źródeł, z poglądami filozofów starożytnych. Chętni uczniowie wybrali przedstawicieli różnych szkół filozoficznych (Platon z Aten, Epikur z Samos, Diogenes z Synopy, Pyrron z Elidy, Zenon z Kition) i w ciągu dwóch tygodni przygotowali informacje na temat ich poglądów. W szczególności mieli za zadanie znaleźć odpowiedzi na pytania: Co to jest szczęście? Jak je można osiągnąć? Czy istnieją bogowie? Z czego zbudowany jest świat? W okresie przygotowań młodzież mogła również skorzystać z konsultacji z nauczycielem. Efektem uczniowskich działań była debata na forum klasy. Myśliciele greccy odpowiadali na ważne pytania egzystencjalne, udowadniali swoje racje i podejmowali dyskusję ze swoimi przeciwnikami. Cała klasa brała aktywny udział w zajęciach, sporządzała notatki i zadawała „filozofom” pytania, a relacja z przebiegu debaty ukazała się w szkolnej gazetce „Cenzor”.

Podsumowanie projektu

Zastosowanie metody projektu sprawiło, że w realizację zadań zaangażowała się większość uczniów. Pozwoliło również na wykorzystanie w praktyce wiadomości z filozofii i przyczyniło się do popularyzacji zbiorów biblioteki szkolnej.

Opracowała:

Monika Basista