Prawa człowieka

Prawa człowieka zostały formalnie uznane za jeden z priorytetów społeczności międzynarodowej w grudniu 1948 roku, kiedy przyjęto Powszechną Deklarację Praw Człowieka. Zyskały one wówczas miano uniwersalnych zasad obejmujących wszelkie aspekty życia ludzkiego. Od czasu swego utworzenia, Organizacja Narodów Zjednoczonych nadzorowała tworzenie regulacji prawnych w dziedzinie praw człowieka, dokładając wszelkich starań, aby normy te przestały być jedynie etycznymi wskazówkami, lecz stały się powszechnie obowiązującym prawem (...)

Źródło http://www.unic.un.org.pl/prawa-czlowieka/czym-sa-prawa-czlowieka/3129

 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Konwencja o prawach dziecka

Komitet Ochrony Praw Dziecka

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

Rzecznik Praw Dziecka

UNIC WARSAW -Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie- Prawa człowieka