Zasady bezpiecznego korzystania z biblioteki

Funkcjonowanie biblioteki szkolnej Zespołu Szkół w Siemiatyczach w czasie pandemii COVID-19

 

Biblioteka szkolna pracuje zgodnie z wytycznymi MZ, GIS, MEN oraz rekomendacją BN dotyczącą funkcjonowania bibliotek podczas epidemii.

 

Obowiązki czytelników

 

 • Do pomieszczenia biblioteki szkolnej mogą wejść tylko uczniowie i pracownicy szkoły, którzy mają zasłonięte nos i usta (maseczka).
 • Przed wejściem do biblioteki mają obowiązek zdezynfekować ręce lub użyć rękawiczek jednorazowych.
 • W punkcie obsługi czytelnika wyznaczono oddzielne strefy oznakowane linią:
 • - dla osoby oddającej książki i/lub wypożyczającej,
 • - dla osoby oczekującej na zwrot lub wypożyczenie,
 • - dla osoby wchodzącej do czytelni,
 • - miejsce do składowania oddanych książek.
 • W każdej strefie może przebywać jedna osoba. Maksymalnie w strefie przeznaczonej do zwrotu i wypożyczenia zbiorów mogą przebywać dwie osoby: jedna wypożyczająca, druga oczekująca (w wyznaczonej strefie). W przypadku większej liczby osób chcących zwrócić lub wypożyczyć książki, powinny one oczekiwać na korytarzu w bezpiecznej odległości 1,5-2 m. od siebie.  Zasada zachowania bezpiecznej odległości dotyczy również osób przebywających w czytelni.
 • Wszystkie zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz.
 • W pomieszczeniu biblioteki zabrania się korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń aktywowanych dotykiem.
 • Rekomenduje się składanie zamówień na książki drogą elektroniczną z wykorzystaniem programu bibliotecznego MOL NET+.

Obowiązki bibliotekarzy

 

 • Nauczyciele bibliotekarze bezpośrednio obsługujący użytkowników biblioteki są zobowiązani do stosowania zasad profilaktyki zdrowotnej, min. zasłaniania nosa i ust,  dezynfekowania rąk lub zakładania jednorazowych rękawic ochronnych.
 • Wszystkie książki zwrócone przez czytelników są oznakowane datą zwrotu, odłożone w odrębne miejsce oraz poddane 2-dniowej kwarantannie.
 • Obowiązuje zasada dezynfekcji sprzętu komputerowego po każdym użytkowniku.
 • W czasie przerwy w bezpośredniej obsłudze czytelników nauczyciele bibliotekarze prowadzą prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem ciągów komunikacyjnych: wietrzą salę, przecierają powierzchnie płaskie oraz klamki.
 • Po zakończeniu dnia pracy nauczyciele bibliotekarze dezynfekują środkami powierzchnie płaskie i sprzęty w pomieszczeniu biblioteki.