Konkurs fotograficzny „Dbajmy o czyste powietrze”

Tegoroczna (XVIII) edycja Szkolnego Konkursu Fotograficznego „Powiat siemiatycki w obiektywie” realizowana była w ramach projektu „Czyste powietrze- LoKen- jesteśmy na tak!”. Temat edycji, „Dbajmy o czyste powietrze”, wskazywał na jej główne cele:

  • zwrócenie uwagi na zagrożenia związane z zanieczyszczeniem powietrza oraz jego wpływem na zdrowie ludzi i środowisko naturalne;
  • kształtowanie proekologicznych postaw związanych z dbaniem o czyste powietrze;
  • inspirowanie do zmiany nawyków mających wpływ na zanieczyszczenie powietrza. 

Forma konkursu zakładała również promowanie regionu, popularyzację fotografii jako dziedziny sztuki, a także umożliwienie miłośnikom fotografowania zaprezentowanie swoich prac. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie wykonanie dwóch zdjęć dokumentujących określone działanie człowieka i jego wpływ (negatywny lub pozytywny) na jakość powietrza.

Konkurs fotograficzny ogłoszony został we wrześniu 2023 r. i cieszył się dużym zainteresowaniem młodzieży. Do końca lutego 2024 r. do biblioteki szkolnej, organizatora wydarzenia, wpłynęło 48 prac autorstwa 24 uczniów. 

Jury male

7 marca 2024 r. odbyło się posiedzenie konkursowego jury w składzie: dyrektor Bożena Krzyżanowska- przewodnicząca, Anna i Jacek Wysoccy- Zakład Fotograficzny FotoWysoccy, Anna Bobel- nauczycielka biologii. Podczas oceny prac jury brało pod uwagę ich zgodność z tematem, czytelność przekazu ekologicznego, wartość artystyczną i estetykę. Po długiej debacie komisja przyznała 3 nagrody i dwa wyróżnienia. Otrzymali je:

I Miejsce- Urszula Owczarska kl. II A 

Ula male

Ula 1maleUla 2male

II Miejsce- Natalia Suwała kl. II D

Natalia male

Natali 1male

Natalia 2male

III Miejsce- Joanna Koc kl. II A

Asia male

Asia 1male

Asia 2male

Wyróżnienie : Beata Osipiak kl. II A

Beata male

Beata 2male

Beata 1male

Wyróżnienie : Kornelia Mudel kl. II A

Kornelia male

Kornelia 2male

Korneli 1male

Podsumowanie konkursu fotograficznego „Dbajmy o czyste powietrze”, na które licznie przybyli uczestnicy konkursu oraz wspierające ich koleżanki i koledzy, odbyło się 11 marca 2024 r. w bibliotece szkolnej. Dokonała go dyrektor szkoły Bożena Krzyżanowska, która wręczyła młodzieży dyplomy i nagrody- akcesoria sportowe zakupione z funduszy pozyskanych w ramach realizowanego projektu.

Dyrekcja male

Gratulujemy zwycięzcom, dziękujemy wszystkim uczestnikom.

czytelnia2 male

wszyscy maleZOBACZ  ZDJĘCIA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW KONKURSU

 

Przedsięwzięcie realizowane w ramach programu priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej”  z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku: "Czyste powietrze – LoKen jesteśmy na TAK!" Nr 5929/23/B-EE/ECP-924/DEE