Rok 2012/2013

pszp logo2

Jacek Komuda

 

Już po raz trzeci Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Rada Oddziału w Białymstoku realizowało projekt „Podlaskie spotkania z pisarzami”, w ramach którego przeprowadzony został konkurs poświęcony twórczości współczesnych pisarzy polskich. Uczestnicy mieli do wyboru jedną z dwóch form :

  • sprawdzenie znajomości treści książek wybranych pisarzy (konkurs czytelniczy),
  • wykonanie pracy plastycznej inspirowanej twórczością danego autora (konkurs plastyczny).

W szkołach ponadgimnazjalnych konkurs poświęcony był twórczości Jacka Komudy- autora powieści historycznych i fantastycznych, niezależnego historyka, scenarzysty gier komputerowych. Chęć udziału w konkursie czytelniczym zgłosiło sześcioro uczniów naszej szkoły. Swoje prace w konkursie plastycznym, który polegał na wykonaniu plakatu informującego o spotkaniu autorskim z pisarzem, złożyło trzy osoby.

Spotkanie autorskie

W dniu 22 października 2012 roku cztery osoby, losowo wybrane spośród uczestników obu form konkursu, udały się pod opieką prof. Ewy Boguszewskiej na spotkanie z Jackiem Komudą. Odbyło się ono w bibliotece Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku. Prowadzący spotkanie uczniowie z ZSOiT w Białymstoku, zadawali pytania dotyczące początków twórczości, przyczyn zainteresowania pisarza historią XVII wieku. Jacek Komuda opowiadał o bogatych źródła historycznych, z których korzysta pisząc swoje powieści, o poszukiwaniu wiarygodnych materiałów oddających ducha epoki. Stąd też w jego twórczości pojawiają się drastyczne sceny i liczne wulgaryzmy odzwierciedlające realia tamtych czasów. Pisarz podkreślił, że tworzy „ku przestrodze”, a „nie ku pokrzepieniu serc”, jak robił to Sienkiewicz. Osobowość i wiedza historyczna Jacka Komudy wywarła pozytywne wrażenie na uczestnikach spotkania. Na zakończenie czytelnicy mogli otrzymać autograf pisarza i zrobić z nim pamiątkowe zdjęcie.


Etap szkolny

W dniu 26 października, w etapie szkolnym konkursu czytelniczego, młodzież rozwiązywała test składający się z 30 pytań. Najwięcej punktów otrzymali (ex aequo): Eleni Kryńska (III B LO), Krzysztof Arcimowicz (I A LO) i Adam Sakowski (III Technikum). 30 października w czytelni miało miejsce rozdanie dyplomów oraz nagród laureatom i uczestnikom konkursu. Wręczyła je wicedyrektor Bożena Czerkas.


Etap wojewódzki

Zwycięzcy szkolnego konkursu czytelniczego reprezentowali naszą szkołę w drugim, wojewódzkim, etapie. Odbył się on 9 listopada w Białymstoku w Centrum Edukacji Nauczycieli.


Rozdanie nagród

Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród laureatom i wyróżnionym w obu formach konkursu miało miejsce 20 listopada w Zespole Szkół Elektrycznych w Białymstoku, podczas konferencji nauczycieli bibliotekarzy. Okazało się wówczas, że uczniowie naszej szkoły zajęli czołowe miejsca w konkursie. W czytelniczym I miejsce w województwie zdobył Krzysztof Arcimowicz, drugie- Adam Sakowski, a wśród wyróżnionych znalazła się Eleni Kryńska. Wiele pochwał usłyszała również Luiza Bergcholc z kl. I B- zdobywczyni I lokaty w konkursie plastycznym.


Laureaci:

- konkurs czytelniczy

- konkurs plastyczny